Sociale Familiezorg   Gezinszorg en bejaardenhulp  
'51-'59 '60-'67 '68-'86 '87-'01 '02-'05 '06-'08 2009 en verder contact Contacteer Sociale Familiezorg

Geschiedenis

Laten we beginnen met een belangrijke gebeurtenis... Op 18 januari 2008 kreeg 'Sociale Familiezorg' een nieuwe naam, namelijk 'thuiszorg vleminckveld'. Bij veel mensen was Sociale Familiezorg al beter bekend als 'de dienst van het Vleminckveld'. Bovendien werd onze dienst regelmatig verward met andere diensten. Omwille van die redenen werd beslist om Sociale Familiezorg om te dopen tot thuiszorg vleminckveld!

Onze dienst is reeds meer dan 60 jaar actief. We hebben dus al een hele geschiedenis achter de rug! Een reden temeer om eens alles op een rijtje te zetten:1951 tot 1959: het ontstaan van Sociale Familiezorg

Hoe het begon ... Op de grens van Wommelgem en Borsbeek, aan de Herentalsebaan, was er een oud kasteel: "Hulgenrode". Van buiten leek het gebouw een beetje somber en vervallen, doch binnen bruiste het van leven, zoals later zou blijken. De rechterkant van het gebouw werd gebruikt door de schoolkolonie, de linkervleugel door Sociale Familiezorg. Onder de bezielende leiding van Micheline Fornoville, directrice, werd hier met de opleiding voor gezinshelpsters begonnen in 1951.

Op 26 april 1951 werden de statuten van de V.Z.W. Sociale Familiezorg goedgekeurd en werd de eerste Raad van Beheer geÔnstalleerd. Van bij de start werd de dienst erkend door het Ministerie van Volksgezondheid en Gezin. Op dat ogenblik was de opleiding van de gezinshelpsters al in volle activiteit.

Alles was heel primitief, men moest zich behelpen met weinig middelen, maar men leerde zo z'n plan te trekken. Moderne inrichting van de klaslokalen kenden we niet, vooral voor de praktische vakken ontbrak die helemaal. Noodzakelijk was dit niet, want de gezinshelpsters zouden later soms terechtkomen in gezinnen die in eerder miserabele omstandigheden leefden en het met weinig moesten stellen.
Voor de talrijke gezins- en bejaardenhelp(st)ers die Sociale Familiezorg heeft opgeleid, is de geschiedenis van de dienst steeds nauw verbonden geweest met het huis dat bewoond werd. Het huis moest immers onderdak kunnen bieden aan een 25-tal personen in internaatverband, met de nodige ruimte voor klaslokalen en praktijklessen.

In 1953 werd zuster Fornoville opgevolgd door mevrouw Mia Proost en verhuisde Sociale Familiezorg naar een oud gebouw van het Terninck Instituut aan de Van den Hautelei te Deurne-Zuid. Gedeeltelijk was het gebouw nog in gebruik door enkele kloosterzusters, die daar kwamen verpozen en de tuin onderhielden. Op de 2de verdieping was er een grote dortoir met chambretten die afgesloten waren met helder witte gordijnen. Internaat was verplicht. Met pak en zak kwam men 's maandags aan. Men bleef tot vrijdag, in het begin zelfs tot zaterdagmiddag.

Het aantal werknemers nam de eerste jaren snel toe. Van bij de start werd er nauw samengewerkt met de toenmalige Boerinnenbond, thans K.V.L.V. Het werkterrein strekte zich uit over de provincies Antwerpen en Brabant. De gezins- en bejaardenhelpsters werden opgeleid en tewerkgesteld door Sociale Familiezorg. Vrijgestelden van de Boerinnenbond onderhielden in de landelijke gemeenten de contacten met de gezinnen en verdeelden de opdrachten onder de helpsters.

Aanrader! Folder uit de tijd van toen

terug


1960 tot 1967: keuze voor kleinschaligheid

Vanwege de toenemende financiŽle tekorten besloot Sociale Familiezorg in 1959 zijn werkterrein te beperken tot de Antwerpse agglomeratie: Sociale Familiezorg koos voor kleinschaligheid.

In 1959 richtte K.V.L.V. een eigen dienst op en de helpsters van de landelijke gemeenten van Antwerpen en Brabant traden er in dienst. Van de 80 gezinshelpsters bleven er 17 bij ons. Sociale Familiezorg bleef echter wel het opleidingscentrum voor K.V.L.V.- Antwerpen tot in 1989.

Sociale Familiezorg, thans thuiszorg vleminckveld, heeft in de voorbije 55 jaar onafgebroken opleidingen verzorgd en steeds zeer veel aandacht besteed aan inhoud en methodiek. Vanaf het begin werden er "trainingsweken" ingericht. Tijdens die weken, die het examen vooraf gingen, moesten de leerlingen alles zelf organiseren en uitvoeren. Hierbij werd wel toezicht gehouden en achteraf werd alles grondig nagezien en besproken. Deze formule, die alleen bij Sociale Familiezorg toegepast werd, is blijven bestaan.

In 1964 moest Sociale Familiezorg het huis aan de Van den Hautelei verlaten en op zoek gaan naar huis nummer 3. Toen kwam het herenhuis op het Vleminckveld 28 te Antwerpen vrij. Dat was het wat we zochten: een ruim huis met vele kamers en mooie kantoren. Het was gebouwd door de Ambassadeur van Portugal omstreeks 1875; er waren dienstbodenkamertjes, een dienstbodengangetje op de 1ste verdieping, een monumentale woonkamer enz. Het was er aangenaam vertoeven en de ronde tuin vormde een oase van rust.

terug


1968 tot 1986: uitbouw Gezinszorg

In 1968 startte de hulp aan bejaarden en Sociale Familiezorg richtte naast de opleiding tot gezinshelpster, de opleiding tot bejaardenhelpster in. De dienst breidde zich in de daaropvolgende jaren terug uit tot een 50-tal gezins- en bejaardenhelpsters. Gezien de hogere eisen die gesteld werden aan huisvesting en inrichting van de opleiding, het beperken van de subsidieerbare uren op het niveau van 1979 door de overheid, en de beperkte financiŽle mogelijkheden zag Sociale Familiezorg zich weerom genoodzaakt zijn activiteiten in te krimpen. Vanaf 1982 werd het internaat afgeschaft en de groep cursisten beperkt tot 15 personen. In 1986 trad de eerste mannelijke gezinshelper in dienst.


                               


terug

1987 tot 2001: gestage groei en een jubileum

In 1987 werd Liliane Trienpont voorzitter van de Raad van Bestuur en in 1988 ging de directrice, mevrouw Dobbeleir-Proost, met pensioen. Zij werd opgevolgd door Mieke Moons.

Er brak een tijd aan van rationalisering: het huis kreeg een facelift, de gezinszorg werd regionaal georganiseerd en de financiŽle gezondheid van de organisatie ging erop vooruit.

Door de groeiende vraag naar poetshulp, ging Sociale Familiezorg in 1999 van start met een aantal poetsvrouwen die de dienst gezinzorg konden aanvullen. Dit werd mogelijk gemaakt met fondsen van de Sociale Maribel.

2001 was een belangrijk jaar in de geschiedenis van Sociale Familiezorg. Dat jaar werd namelijk het 50-jarig jubileum van Sociale Familiezorg gevierd. Het was een groots feest! Nog een reden om te feesten, was het feit dat Sociale Familiezorg de afgelopen 10 jaar met 50% was gegroeid. In 2001 telde de organisatie 90 personeelsleden. Ondanks die groei bleef het familiaal karakter van Sociale Familiezorg verder bestaan.

terug


2002 tot 2005 : verdere uitbouw van een kleine onafhankelijke organisatie met een groot hart

Begin 2003 werd het project "opvang van ouderen in gastgezinnen" opgestart. Ouderen konden omwille van sociale, medische of psychologische redenen voor een korte (dagopvang) of langere (kortverblijf met overnachting) tijd terecht bij vrijwillige gastgezinnen in de provincie Antwerpen. Ondanks de positieve resultaten, werd eind 2005 beslist om de opvang in gastgezinnen stop te zetten omwille van een gebrek aan projectsubsidies. Informatie over het project "Opvang van ouderen in gastgezinnen", kan nog steeds geraadpleegd worden op de nog beschikbare pagina's: Klik hier

Op 1 januari 2004 werd Dimitri Durlet de opvolger van Mieke Moons als directeur van Sociale Familiezorg.

In 2004 stapte Sociale Familiezorg - samen met 17 andere organisaties in Antwerpen - mee in het Pluralistisch Project Nachtzorg, waarbij verzorgenden en vrijwilligers 's nachts ondersteuning en/of oppas bieden aan zwaar zorgbehoevenden. Omwille van het succes van dit project, werd de nachtzorg in 2006 door de Vlaamse Overheid erkend en gesubsidieerd als reguliere dienstverlening.

Midden augustus 2005 startte Sociale Familiezorg, naar aanleiding van een behoefteonderzoek (in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting), het project 'Buurtdienst Centrum-Linkeroever'. De bedoeling van dit project is mensen, die dringend nood hebben aan huishoudhulp en die niet kunnen worden verdergeholpen door de reguliere diensten gezinszorg en poetsdiensten, uit de nood te helpen. Tevens biedt het project de kans aan langdurig werklozen om terug te participeren in het arbeidscircuit. Dit doen zij in een omgeving waar zij intens worden gevormd en gecoached en waar het aangenaam is om te werken. De buurtdienst werd mogelijk gemaakt door een intense samenwerking met de Stad Antwerpen en het OCMW.

Sinds 2003 nam Sociale Familiezorg drie keer deel aan de verkiezing van de "Beste Werkgever", georganiseerd in samenwerking met de Vlerick Management School. Als ťťn van de weinige social-profitorganisaties, waren we zeer tevreden met onze 6de plaats in 2003, 3de plaats in 2004 en 2de plaats in 2005! Dit bewijst dat onze medewerkers hier graag werken. De positieve resultaten leverden ons het label "Beste werkgever" op. Bovendien maakten we steeds gebruik van de resultaten om bepaalde verbeteracties inzake onze werking door te voeren (o.a.: aandacht voor de iets oudere werknemers, uitwerking van een introductietraject voor nieuwe medewerkers,...).
Niet alleen onze medewerkers zijn tevreden, maar over het algemeen geldt dit ook voor onze cliŽnten. De resultaten uit het onderzoek, uitgevoerd in 2005, naar de tevredenheid van onze cliŽnten over de dienstverlening waren zeer positief!


                               


terug


2006 tot 2008 : een nieuwe visie, een nieuwe naam en beste werkgever!

In de periode 2006-2008 zijn er bij Sociale Familiezorg heel wat veranderingen gebeurd. De organisatie kende een sterke groei. Dit leidde tot een nijpend plaatsgebrek in ons mooi herenhuis aan het Vleminckveld, waar niet enkel de kantoren van het ondersteunend personeel, maar ook ons opleidingscentrum gevestigd is. Omdat we er de voorkeur aan geven om de opleiding tot Polyvalent Verzorgende in huis te blijven organiseren en we dit prachtig pand niet wilden opgeven, namen we een architect en een aannemer onder de arm. Samen bouwden we onze groezelige zolders om tot nieuwe leslokalen (met panoramisch zicht over de stad). De nieuwe leslokalen werden vanaf 1 september 2006 in gebruik genomen.


2007 is het jaar van de opstart van onze Flex-dienst. Binnen sociale diensten van ziekenhuizen wordt men vaak geconfronteerd met dringende ontslagen van patiŽnten die in hun thuisomgeving snel ondersteuning nodig hebben. De Diensten Gezinszorg kunnen echter niet steeds onmiddellijk een verzorgende vrijmaken om in te springen. Daarom startte Sociale Familiezorg in augustus 2007 met een "Flex-dienst". De Flex-dienst bestaat uit een team van 4 verzorgenden. Deze verzorgenden kunnen zeer snel en accuraat hulp bieden bij zorgbehoevende cliŽnten thuis, indien nodig zelfs nog voordat de cliŽnt zelf thuiskomt. De Flex-verzorgenden bieden hulp in afwachting tot de gewone gezinszorg op gang komt. Zij leggen zich vooral toe op verzorgende taken, boodschappen doen, koken en wassen en strijken. Maar ook andere minder voor de hand liggende vragen zijn mogelijk.

Gezien de veranderingen van de laatste decennia, kwam er steeds meer de behoefte om onze visie en missie opnieuw onder de loep te nemen en te actualiseren. Onze ervaring leerde dat de visie en missie niet meer volledig beantwoordden aan de huidige werking van Sociale Familiezorg. Daarom werd er in 2006 een uitgebreid onderzoek gedaan naar het 'huidige beeld' van Sociale Familiezorg. Na een proces van kwantitatief en kwalitatief onderzoek bij medewerkers, cliŽnten en de leden van de Raad van Bestuur, werd een vernieuwde tekst opgemaakt. Deze tekst werd in mei 2007 goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Sociale Familiezorg en deze vormt de basis van onze werking van de komende jaren. Voor de inhoud van de tekst: Klik hier

Door de ontwikkeling van een nieuwe visie en missie, was de tijd rijp om ook verder na te denken over een nieuwe naam. Ook omwille van de naamsverwarring van Sociale Familiezorg met andere diensten, vonden we het niet meer haalbaar om verder te werken onder de naam "Sociale Familiezorg". Na vele brainstorms en vergaderingen met personeel en Raad van Bestuur, kwam onze nieuwe naam tot stand: "thuiszorg vleminckveld". Sinds 18 januari 2008 spreken we dus niet meer over "Sociale Familiezorg", maar wel over "thuiszorg vleminckveld". Ook het logo werd veranderd:


               

Bekijk het filmpje van thuiszorg vleminckveld en ontdek het verhaal achter onze nieuwe naam: KLIK HIER.


Voor 2008 nam thuiszorg vleminckveld, voor de eerste keer met deze nieuwe naam, opnieuw deel aan het onderzoek "Beste Werkgever". Deze keer behaalden we de EERSTE PLAATS! We zijn daar enorm blij mee, want het bewijst dat in een sector met beperkte middelen en vaak moeilijke werkomstandigheden toch een omgeving kan gecreŽerd worden waar medewerkers zich heel goed voelen.


thuiszorg vleminckveld - Beste Werkgever 20082009 en verder : uitbreiding

Vanaf januari 2009 breidde thuiszorg vleminckveld zijn activiteiten verder uit. We namen de diensten en de medewerkers over van 3 buurtdiensten (Berchem, Deurne en Antwerpen Noord). Samen met onze buurtdienst Antwerpen CentrumĖLinkeroever en onze poetsdienst, werd een nieuwe afdeling "thuishulp" gemaakt. De uitbreiding zorgt ervoor dat er naast de 130 verzorgenden, bijna 50 thuishelpsters bij onze cliŽnten huishoudelijke taken uitvoeren. Op die manier hopen we ook tegemoet te komen aan de steeds stijgende vraag naar thuiszorg.


2011: wij bestaan 60 jaar!


               


In 2011 vierde thuiszorg vleminckveld zijn 60e verjaardag! Wij hebben dit feestjaar niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Onze organisatie heeft al een hele weg afgelegd sinds zijn ontstaan. Het kan dan ook niet anders dan dat we sterk gegroeid zijn doorheen de jaren. Ondanks die groei vinden we het heel belangrijk dat we ons familiaal gevoel blijven behouden. Zo kwamen we op het idee om een familiedag te organiseren in Planckendael, waar onze medewerkers samen met hun partner en kinderen of kleinkinderen werden getrakteerd op een dagje spelen en dieren kijken. Met niet minder dan 405 deelnemers konden we echt wel spreken over een groot succes!

Onder het motto Ďthuiszorg vleminckveld is ook een gezonde organisatieí namen we deel aan de Bollekesloop. Een looptocht van 10 kilometer doorheen Antwerpen. Ons doel was om met 60 Ďenthousiaste en persoonlijkeí lopers aan de start te staan, en allemaal samen de meet te halen. En het lukte nog ook : 62 lopers, zowel medewerkers, verantwoordelijken als sympathisanten liepen de Bollekesloop met succes uit. Nog meer medewerkers en familieleden kwamen opdagen om te supporteren en de lopers aan te moedigen. Kortom, het was een prachtig familiefeest met onze medewerkers en sympathisanten in het teken van onze Antwerpse koning ĎBollekeí en onze 60 jaren trouwe dienst.

60 jaar vleminckveld vieren zonder onze cliŽnten, dat kan niet zijn! In elke regio werd een cliŽntendag georganiseerd door het team van verzorgenden en thuishelpsters. De teams konden deze dag zelf inkleden. Velen beslisten om hun cliŽnten in de bloemetjes te zetten en gingen op hun bewuste dag een mooie plant afgeven. Of een verwenpakketje. In een paar regioís besloten ze er een feest van te maken. Ze zochten een speciale locatie uit waar ze hun cliŽnten onthaalden met koffie en pannenkoeken. Om het feest echt op gang te brengen, werden er samen met de cliŽnten liederen uit volle borst gezongen en er werd zelfs gedanst! Op ťťn van die feesten kwamen zelfs Monica De Coninck en burgemeester Patrick Janssens een kijkje nemen.

Op 13 oktober 2011 sloten we het feestjaar af met een groot feest voor medewerkers en doorverwijzers: de Sanseveriaparty . Ons huis werd helemaal aangekleed in de stijl van de jaren '50 (toen voor thuiszorg vleminckveld alles begon). Alle thuiszorg vleminckveld-ers haalden hun beste verkleedkleren uit de kast en zorgden voor een onvergetelijke avond.

               


terug


2012: het Jaar van de Poets

Poetsen is een Kunst !

Een proper huisje is een belangrijke voorwaarde voor een cliŽnt om zich goed te voelen thuis. Denk maar even, hoe zijn we zelf?! Jammer genoeg wordt poetsen al te vaak nog ondergewaardeerd. Maar zeg nu zelf, poetsen is meer dan een vak. Poetsen is een KUNST!

Het jaar 2012 stond voor thuiszorg vleminckveld in het teken van ĎPoetsen is een Kunstí. Een proper huis is een basisbehoefte van zorgbehoevende mensen en een eerste te overwinnen drempel in de opstap naar zorg. Samen besteden we heel wat tijd aan poetswerk. thuiszorg vleminckveld wilde het poetsen in de kijker zetten zodat het de waardering krijgt die het verdient. We willen dat thuiszorg vleminckveld-ers goed en graag poetsen, fier kunnen zijn op hun poetswerk en dat ze overtuigd zijn van de waarde ervan. Poetsen in de thuiszorg is een vak apart. Deze opdracht vraagt heel wat vaardigheid en talent.

Poetsen is een kunst ! Dat maakt dus ook van elke thuiszorg vleminckveld-er een kunstenaar. Onder begeleiding van kunstenaar Albert Pepermans, lieten alle thuiszorg vleminckveld-ers hun creativiteit los op de enige echte Belgische-vlag-dweil. Op die manier namen we met een knipoog afscheid van deze ergonomisch-onvriendelijke dweil en verwelkomen we de polsvriendelijke versies in microvezel. Vele enthousiaste collegaís kregen de kunstmicrobe helemaal te pakken en stortten zich op het maken van een vrij kunstwerk, met als thema ĎPoetsen is een Kunstí. Een team begeleidde in de zomermaanden kinderen van medewerkers in het creŽren van heuse Kunst-Poets-Machines. In oktober organiseerden we een echte kunst-expositie met de 200 thuiszorg vleminckveldĖdweil-kunstwerken in het designcentrum De Winkelhaak. We waren verheugd ook veel geÔnteresseerde cliŽnten te mogen ontvangen in de expositieruimte.


               


tv-lo: tv op de velo!

In 2010 lanceerde thuiszorg vleminckveld het project ďEcoTof bedrijfĒ. We legden daarbij vooral de focus op duurzaam vervoer. Zo wilden we onze thuiszorgers aanzetten om bij hun verplaatsingen van en naar cliŽnten het STOP-principe te hanteren : eerst Stappen, dan Trappen, Openbaar vervoer en als laatste optie de Personenwagen. We bepaalden uitdagende doelstellingen op het vlak van duurzame verplaatsingen: het aantal fietskilometers moest stijgen en de autokilometers dalen. Medio 2011 hebben we de resultaten gemeten en de doelstellingen werden behaald! Zo mogen we ons nu ook een ďEcoTofĒ bedrijf noemen. Hierop verder bouwend, lanceert thuiszorg vleminckveld nu het 'tv-lo' plan. We deden een aanbod aan alle medewerkers : zij die zich engageren om hun verplaatsingen per fiets af te leggen, wilden we een bedrijfsfiets ter beschikking stellen. In het kader van een leeftijdsbewust personeelsbeleid beloofden we dat voor 55+collegaís de fiets elektrisch ondersteund kon zijn, zodat ook zij nog lang kunnen blijven fietsen. Het plan werd enthousiast onthaald : meer dan de helft van onze thuiszorgers tekenden in op het 'tv-lo' plan! En zo verdelen we 73 thuiszorg vleminckveld-fietsen aan onze medewerkers : 55 stadsfietsen, 15 elektrische fietsen en 3 vouwfietsen. We gingen op zoek naar een geschikte partner en vonden die bij iBike, die zeer enthousiast reageerden op ons idee en mee nadachten over het concreet opzetten van dit plan.

23 maart 2012: een grote groep enthousiaste tv-lo'ers staat om half negen voor de deur van iBike in de Lange Lozannastraat. We worden er ontvangen met koffie en koeken en een indrukwekkende hoeveelheid rasechte en originele thuiszorg vleminckveldvelo's (oftewel tv-lo's). Na de deskundige uitleg neemt iedereen zijn fiets in ontvangst om onder een stralende lentezon naar cliŽnt of kantoor te fietsen.

               

terug


2013 is bij thuiszorg vleminckveld het "Jaar van het Talent"


Vijf jaar na onze laatste deelname zijn we erg blij en trots dat we opnieuw een titel behalen in het onderzoek naar de Beste Werkgever en terug op het podium mogen vertoeven met een derde plaats. Op Europees niveau scoren we een respectabele 26e plaats bij de kleine en middelgrote ondernemingen
thuiszorg vleminckveld - Beste Werkplek 2013


In 2013 heeft thuiszorg vleminckveld zijn werkorganisatie aangepast om onze cliŽnten nog beter te dienen en meer zorg op maat te kunnen bieden. Elke regioverantwoordelijke is nu verantwoordelijk voor een team van verzorgenden en thuishelpsters (poetsvrouwen) binnen ťťn werkingsgebied. Daarvoor opereerden de teams apart: elke regioverantwoordelijke stuurde ofwel verzorgenden ofwel thuishelpsters aan. Het feit dat thuiszorg vleminckveld is overgegaan naar een volledig geÔntegreerd team, maakt het heel wat helderder voor de cliŽnten: cliŽnten hebben nu maar ťťn aanspreekpunt en voor de dienst is het makkelijker om op de specifieke vragen en wensen van cliŽnten in te gaan. Door dit veranderingsproces werd een nieuwe functie in het leven geroepen: de zorgcoach. De zorgcoach coŲrdineert het team van regioverantwoordelijken en heeft de herorganisatie in goede banen geleid.


Sinds 2013 evolueerde thuiszorg vleminckveld van een Ďcompetentiegestuurdeí naar een Ďtalentgedrevení organisatie. Daarom werd 2013 ook uitgeroepen tot het Ďjaar van het talentí. Het talentbeleid typeert onze bedrijfscultuur omdat:

  • het een positieve manier is om naar medewerkers te kijken
  • het op zoek gaat naar sterktes bij de medewerkers
  • het de rijkdom aan diversiteit binnen thuiszorg vleminckveld naar boven brengt.

Tijdens het jaar van het talent werden heel wat acties ondernomen: talentambassadeurs gaven het talentverhaal mee vorm in hun teams, talenten van medewerkers werden tijdens een talentendag in beeld gebracht, de talentmascottes ĎBibi en Jobí kwamen op een magische wijze tot leven tijdens een prachtige musical georganiseerd door de medewerkers van thuiszorg vleminckveld


               

In 2014 leidde dit alles tot de ontwikkeling van een coaching-instrument Ďmijn veldwegí: een tool die we gebruiken voor de opvolging van de medewerkers met de focus op het in kaart brengen van talenten. "Mijn veldweg" werd vanaf 2015 actief gebruikt bij al onze basismedewerkers.


2015 is bij thuiszorg vleminckveld het "Jaar van de zelfzorg"

Wij zetten ons dagelijks in om hulpbehoevende mensen te helpen. Daarmee verliezen we onszelf soms uit het oog. Daarom hebben wij in 2015 met iedereen van thuiszorg vleminckveld extra aandacht geschonken aan zelfzorg en aan wat ons extra energie en/of rust geeft.

    

 

Sinds 2015 organiseert thuiszorg vleminckveld - met de steun van de Stad Antwerpen en Provincie Antwerpen, en in samenwerking met Levanto - jaarlijks een opleiding voor poetshulpen in de thuiszorg. We focussen ons hierbij op jongeren als doelgroep. We noemden het project JATZ: Jongeren Actief in de ThuisZorg . Op deze manier willen we meewerken aan het activeren van jonge werkzoekenden in Antwerpen en voor bijkomende instroom zorgen voor onze sector. Bijna alle jongeren die starten in JATZ behalen hun attest en hebben binnen de maand werk in de zorgsector. We mogen dus spreken van een uniek concept met een ontzettende maatschappelijke meerwaarde.

In 2016 bestond thuiszorg vleminckveld 65 jaar, wat uiteraard uitgebreid werd gevierd. We organiseerden verschillende activiteiten voor personeel, partners en voor onze doorverwijzers. Dit alles was slechts mogelijk door de spontane en creatieve inzet van alle medewerkers.

Op 14 maart 2017 werden wij derde in het onderzoek naar de Beste Werkplek 2017. Tevens behaalden wij een speciale award "Well-Being". Deze wordt uitgereikt aan de organisatie die het welzijn van zijn medewerkers centraal stelt. En of we hier trots op zijn!


       

terug
Tel:
Fax:
03 213 40 30
03 213 40 39
thuiszorg vleminckveld
Vleminckveld 28, 2000 Antwerpen
info@vleminckveld.be
KBC 409-9553221-26