Sociale Familiezorg   Gezinszorg en bejaardenhulp  
Werking Prijs & administratie Inspraak & klacht contact Contacteer Sociale Familiezorg

Gezinszorg

   Een aanvraag voor gezinszorg indienen.   Klik hier als u een aanvraag voor gezinszorg wilt indienen

Onze dienst gezinszorg werkt met deskundig opgeleide verzorgenden. Zij bieden allerlei vormen van hulp aan huis. Men kan een beroep doen op gezinszorg bij ziekte, zwangerschap, vermoeidheid, depressie, ouder worden, dementie, overbelasting, handicap, enz. Hier vindt u meer informatie over ons aanbod, hoe wij werken, de prijs, en informatie over uw inspraak. Indien u op zoek bent naar informatie over de opleiding tot verzorgende kan u terecht in de sectie opleiding tot polyvalent verzorgende.

Wat wij aanbieden

Onze verzorgenden kunnen u helpen bij het huishouden en bij uw persoonlijke verzorging, maar zij kunnen u ook ondersteuning bieden op moeilijke momenten, of samen met u boodschappen doen, of een lastig formulier invullen, ... Het belangrijkste is dit: de verzorgende past zich aan aan uw leefsituatie, uw wensen en uw gewoontes. Hieronder vindt u een overzicht van de hulp die een verzorgende kan bieden.


  Huishouding
 • koken, eventueel voor meerdere dagen
 • de vaat, keuken opruimen
 • boodschappen doen
 • wassen, strijken en verstellen
 • bedden opmaken, kasten netjes houden
 • het gewone onderhoud van de woning
  Verzorging
 • lichaams -en haarverzorging
 • hulp bij bad, douche, wasbeurten
 • hulp bij verplaatsingen in huis en buiten
 • zorg voor medicatie
 • hulp bij bewegingsoefeningen
 • baby- en kinderverzorging
 • zorg voor hygiëne en comfort
  Psychische en sociale ondersteuning
 • gezelschap of een luisterend oor bieden
 • samen op stap gaan
 • stimuleren van sociale contacten
 • informatie geven over hulpmiddelen en diensten
 • zoeken naar een zinvolle tijdsbesteding
 • opvang en begeleiding van kinderen
 • hulp bij budgettering
 • hulp bij administratie
U mag verwachten van onze medewerkers dat zij:
 • persoonlijke aandacht hebben voor u en uw wensen
 • respect hebben voor uw privé leven
 • eerlijk zijn
 • zich houden aan het beroepsgeheim
 • uw zelfstandigheid stimuleren

Wij verwachten dat u onze verzorgenden met respect behandeld. Voor meer informatie over onze deontologie verwijzen wij u graag door naar onze deontologie-sectie. U vindt daar alle nuttige informatie in verband met de afspraken die er gelden in de gezinszorg.

Onze verzorgenden bieden een ruim aanbod aan verzorging. Indien u enkel op zoek bent naar poetshulp, kan u beroep doen op onze dienst Thuishulp.

terug

Hoe wij werken

Contactpersoon
Uw contactpersoon bij thuiszorg vleminckveld is de regioverantwoordelijke (klik hier om contact op te nemen). Hij/zij komt bij u thuis op bezoek vóór de aanvang van de hulp om te praten over uw verwachtingen en de hulp die wij kunnen aanbieden. Hij/zij blijft gedurende heel de hulpverlening telefonisch bereikbaar voor uw vragen en opmerkingen. Hij/zij komt minstens één keer per jaar bij u langs voor een persoonlijk gesprek en voor de administratieve "herziening" van uw dossier.

De regioverantwoordelijke:


 • spreekt met u de inhoud en de tijdstippen van de hulp af (taakafspraken)
 • bepaalt uw persoonlijke bijdrage op basis van uw inkomen
 • zorgt voor uw administratief dossier
 • volgt de hulpverlening permanent op
 • brengt u op de hoogte van mogelijke wijzigingen in het programma
 • staat open voor vragen, opmerkingen, suggesties en klachten
 • kan eventueel andere hulpverleners inschakelen indien gewenst

Wijkwerking De regioverantwoordelijke en de verzorgenden van een regio vergaderen regelmatig om de hulp zo correct mogelijk te organiseren en de kwaliteit van het werk te ondersteunen. U kan erop rekenen dat de medewerkers vertrouwelijk en respectvol omgaan met de informatie die er op de wijkwerkingen wordt uitgewisseld.

Werkregeling
De hulp wordt meestal in halve dagdelen aangeboden. Als dat wenselijk is, kunnen we ook kortere of langere pakkettten gezinszorg aanbieden (bv. 2 uren of een volledige dag). De verzorgende neemt op het einde van de voormiddag 15 minuten de tijd voor de lunch. In de namiddag betaalt de gebruiker dan weer de verplaatsingstijd (+/- 15 minuten).

terug

Prijs, betaling en administratie

Privacy

Voor de samenstelling van uw dossier en voor de vaststelling van uw bijdrage, moeten wij over bewijsstukken beschikken. Wij garanderen dat alle informatie vertrouwelijk behandeld en opgeslagen wordt. Wij geven én vragen slechts inlichtingen aan derden, nadat wij uw toestemming daarvoor kregen.

Prijs
Bij het eerste huisbezoek wordt uw persoonlijke bijdrage voor de hulp afgesproken. Die bijdrage is wettelijk geregeld en wordt berekend op basis van uw inkomen en van uw gezinslast. Indien uw inkomen gevoelig wijzigt, brengt u de regioverantwoordelijke daarvan op de hoogte. Uw bijdrage wordt in elk geval jaarlijks herzien tijdens een huisbezoek.

Facturatie
De verzorgende laat u na elke hulpverleningsbeurt het aantal gepresteerde uren hulp ondertekenen. Op basis daarvan wordt maandelijks een factuur opgemaakt, die u via een domiciliëringsopdracht of per overschrijving kan betalen.
Op uw factuur wordt uw bijdrage voor wijkwerking (5% van de basisbijdrage) apart vermeld. U kan ook zien welke wettelijke kortingen er (eventueel) werden toegepast.

terug

Informatie

Als u verdere informatie wil, kan u altijd contact opnemen met ons.


Inspraak, suggesties en klachten

Inspraak
Soms verloopt de hulp of de planning van de hulp niet zoals u zou wensen. Soms verloopt het ook moeilijker dan wij zouden wensen. Allerlei onvoorziene gebeurtenissen (ziekte, hospitalisatie, ziekenhuisontslag, overlijden, ...) zorgen ervoor dat onze regioverantwoordelijken elke dag opnieuw de beschikbare hulp zo correct mogelijk moeten plannen. Elke cliënt heeft in die planning zijn waarde, zijn noden en zijn recht op inspraak. Wij zijn er voor u, en wij willen niets liever dan u tevreden zien! Laat ons dus weten welke uw vragen en suggesties zijn. Wij garanderen dat wij zullen proberen zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen.

Suggesties en klachten
In eerste instantie overlegt u uiteraard met de verzorgende of de regioverantwoordelijke.
Als u niet tevreden bent met het antwoord of de geboden oplossing, dan kan u met uw klacht terecht bij de directeur, Dimitri Durlet (klik hier om contact op te nemen). U krijgt dan binnen de 14 dagen een schriftelijk en gemotiveerd antwoord.
Als uw klacht dan nog blijft bestaan, kan u zich richten tot:

   Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
   Afdeling Thuiszorg
   Koning Albert II-laan 35, bus 33
   1030 Brussel
   Tel: 02/553 35 09
terug

Tel:
Fax:
03 213 40 30
03 213 40 39
thuiszorg vleminckveld
Vleminckveld 28, 2000 Antwerpen
info@vleminckveld.be
KBC 409-9553221-26