Sociale Familiezorg   Gezinszorg en bejaardenhulp  
Werking Prijs & administratie Inspraak & klacht contact Contacteer Sociale Familiezorg

Thuishulp

   Een aanvraag voor thuishulp indienen.   Klik hier als u een aanvraag voor thuishulp wilt indienen

Onze dienst thuishulp biedt schoonmaak aan door ervaren thuishelpsters. Hier vindt u meer informatie over ons aanbod, de werking, de prijs, en informatie over uw inspraak.

Wat wij aanbieden

U kan de hulp vragen van een thuishelpster als u omwille van een zorgbehoefte ondersteuning nodig hebt bij het onderhoud van uw woning.
Zoals:
 • stof afnemen, stofzuigen
 • sanitair en keuken onderhouden
 • vloeren schoonmaken
 • meubelen reinigen
 • bedden opmaken
 • ramen en gordijnen wassen
 • stoep schoonmaken
 • trappen, balkon, terras poetsen

U mag verwachten van onze medewerkers dat zij:

 • aandacht hebben voor uw wensen
 • respect hebben voor uw privé leven
 • eerlijk zijn
 • zich houden aan het beroepsgeheim
 • uw zelfstandigheid ondersteunen

Wij verwachten dat u onze thuishelpsters met respect behandelt. Voor meer informatie over de deontologie die wij hanteren in de thuishulp verwijzen wij u graag door naar onze deontologiesectie.

Onze thuishelpsters doen vooral schoonmaak. Indien u niet op zoek bent naar louter poetshulp, maar naar meer algemene hulp bij het huishouden en bij persoonlijke verzorging, dan kan u beroep doen op onze dienst gezinszorg.

terug

Werking

Contactpersoon
De contactpersoon met thuiszorg vleminckveld is de regioverantwoordelijke (klik hier om contact op te nemen). Hij/zij komt bij u thuis op bezoek vóór de aanvang van de hulp om te praten over uw verwachtingen en de hulp die wij kunnen aanbieden. Hij/zij blijft gedurende heel de hulpverlening telefonisch bereikbaar voor uw vragen en opmerkingen. Hij/zij komt minstens één keer per jaar bij u langs voor een persoonlijk gesprek en voor de administratieve "herziening" van uw dossier

De regioverantwoordelijke:

 • spreekt met u de inhoud en de tijdstippen van de hulp af (taakafspraken)
 • bepaalt uw bijdrage op basis van uw inkomen
 • zorgt voor uw administratief dossier
 • volgt de hulpverlening permanent op
 • brengt u op de hoogte van mogelijke wijzigingen in het programma
 • staat open voor vragen, opmerkingen, suggesties en klachten
 • kan eventueel andere hulpverleners inschakelen indien gewenst

Wijkwerking
De regioverantwoordelijke en de thuishelpsters vergaderen regelmatig om de hulp zo correct mogelijk te organiseren en de kwaliteit van het werk te ondersteunen. U kan erop rekenen dat de medewerkers vertrouwelijk en respectvol omgaan met de informatie die op de wijkwerking wordt uitgewisseld.

Werkregeling
De hulp wordt meestal in halve dagdelen aangeboden. Als dat wenselijk is, kunnen we ook kortere of langere pakketten thuishulp aanbieden (bv. 2 uren of een volledige dag). De thuishelpster neemt op het einde van de voormiddag 15 minuten tijd voor de lunch. In de namiddag betaalt de gebruiker dan weer de verplaatsingstijd (+/- 15 minuten).

terug

Prijs, betaling en administratie

Privacy
Voor de samenstelling van uw dossier en voor de vaststelling van uw bijdrage, moeten wij over bewijsstukken beschikken. Wij garanderen dat alle informatie vertrouwelijk behandeld en opgeslagen wordt. Wij geven én vragen slechts inlichtingen aan derden, nadat wij uw toestemming daarvoor kregen.


Prijs
Bij het eerste huisbezoek wordt uw persoonlijke bijdrage voor de thuishulp afgesproken. Die bijdrage wordt berekend op basis van uw inkomen en van uw gezinslast. Indien uw inkomen gevoelig wijzigt, brengt u de regioverantwoordelijke daarvan op de hoogte. Uw bijdrage wordt in elk geval jaarlijks herzien tijdens een huisbezoek.

Facturatie
De thuishelpster laat u na elke hulpverleningsbeurt het aantal gepresteerde uren hulp ondertekenen. Op basis daarvan wordt maandelijks een factuur opgemaakt, die u via een domiciliëringsopdracht of per overschrijving kan betalen.
Op uw factuur wordt uw bijdrage voor wijkwerking (5% van de basisbijdrage) apart vermeld. U kan ook zien welke wettelijke kortingen er (eventueel) werden toegepast.

terug

Inspraak, suggesties en klachten

Inspraak
Soms verloopt de hulp of de planning van de hulp niet zoals u zou wensen. Soms verloopt het ook moeilijker dan wij zouden wensen. Allerlei onvoorziene gebeurtenissen (ziekte, hospitalisatie, ziekenhuisontslag, overlijden,...) zorgen ervoor dat onze regioverantwoordelijken elke dag opnieuw de beschikbare hulp zo correct mogelijk moeten plannen. Elke cliënt heeft in die planning zijn waarde, zijn noden en zijn recht op inspraak. Wij zijn er voor u, en wij willen niets liever dan u tevreden zien! Laat ons dus weten welke uw vragen en suggesties zijn. Wij garanderen dat wij zullen proberen zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen.

Suggesties en klachten
In eerste instantie kan u zich uiteraard wenden tot de thuishelpster of de regioverantwoordelijke.
Als u niet tevreden bent met het antwoord of de geboden oplossing, dan kan u met uw klacht terecht bij de directeur, Dimitri Durlet (klik hier om contact op te nemen). U krijgt dan binnen de 14 dagen een schriftelijk en gemotiveerd antwoord.
Als uw klacht dan nog blijft bestaan, kan u zich richten tot:

   Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
   Afdeling Thuiszorg
   Koning Albert II-laan 35, bus 33
   1030 Brussel
   Tel: 02/553 35 09
terug

Tel:
Fax:
03 213 40 30
03 213 40 39
thuiszorg vleminckveld
Vleminckveld 28, 2000 Antwerpen
info@vleminckveld.be
KBC 409-9553221-26