top of page

BELANGRIJK: deze pagina en de inhoud ervan is enkel toegankelijk voor personeelsleden van thuiszorg vleminckveld. Alle andere personen en organisaties dienen uitdrukkelijk de toestemming te vragen en krijgen om deze pagina te mogen betreden en/of de inhoud te mogen consulteren. via: zorgpassie@vleminckveld.be tav. Robby De Munck

opleiding doelstellingsgerichte hulpverlening

Beste cursist, hieronder ga je gedurende twee stappen een aantal zaken moeten doen.

In stap 1 ga je binnen bij een fictieve cliënt. Je kan rondkijken met de computer en gaat naar andere ruimtes door op de pijlen te klikken. Kijk rond en luister. Schrijf alles wat je denkt te zien en te horen op. Straks krijg je daarin een aantal vragen in stap twee. Er zijn geen juiste of foute antwoorden. Het gaat om wat jij denkt, vindt en ziet.

stap 1: ga binnen in de viruele tour detecTV

Duw op onderstaande knop. Je komt in een nieuw scherm met de vraag "enable audio". Duw op YES. Rechts bovenaan heb je drie puntjes, daarop kan je duwen om het geluid aan of uit te zetten en het scherm op volledig te zetten. Met de smartphone kijk je rond door met de vinger over het scherm te vegen en je zoomt in met de twee vingers. Met de computer kijk je rond door de muisknop ingeduwd te houden en je zoomt in met het muiswiel. Je gaat naar de volgende ruimte door op de pijlen te duwen. Kijk goed rond en luister goed. Neem eventueel pen en papier en noteer wat je ziet en hoort. De info gaat jou straks helpen een beeld te vormen over deze zorgsituatie. Als je gedaan hebt kom je terug naar deze pagina en doe je stap nummer 4.

stap 2: beantwoord de vragen en geef jouw mening

Onder vind je de online vragen vaan de mentimeter. Daarin krijg je een aantal vragen over deze situatie. Soms moet je een korte beschrijving geven (sociaal/lichamelijk/psychisch probleem, ...). Indien je het klavier wil openen duw je op het vakje waarin je wil typen. Soms moet je een score geven met schuifregelaar (BEL-foto). Je duwt telkens op volgende of verzenden om verder te gaan. Er zijn geen juiste of foute antwoorden en alles is anoniem. De antwoorden kunnen we straks gebruiken als leidraad binnen de Zoom-sessie. Na de vragen kom je terug naar deze pagina en kan je naar stap 5.

bottom of page