MISSIE

 

thuiszorg vleminckveld biedt hulp aan huis in de Antwerpse regio, bij zorgbehoevende of sociaal kwetsbare mensen die nood hebben aan ondersteuning in hun dagelijks leven. We willen hiermee de kwaliteit van het leven thuis handhaven of verbeteren.

thuiszorg vleminckveld biedt ook opleidingen aan volwassenen die in de zorgsector aan de slag willen.

 

VISIE

 

Onze missie wordt waargemaakt door een ploeg van gedreven medewerkers die zich verbonden voelen in een warme, familiale organisatie.

Wie verbonden is met thuiszorg vleminckveld vindt het belangrijk dat we:

  • werken in een zelfstandige organisatie, die kwaliteit vooropstelt en geen winst nastreeft

  • onze cliënten zonder enig vooroordeel, heel persoonlijk en meelevend benaderen

  • zorg dragen voor het welzijn van onze medewerkers en duurzame tewerkstelling bieden aan mensen met minder kansen

  • resoluut kiezen voor solidariteit, diversiteit en verdraagzaamheid

  • inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en groeikansen grijpen als onze cliënten daar beter van worden

 

We werken cliëntgericht samen met partners die onze visie onderschrijven en participeren actief aan diverse netwerken en overlegplatformen.

 

WAARDEN

 

Door te handelen naar de waarden van thuiszorg vleminckveld, vormen we een krachtig samenspel. We zijn in de uitoefening van ons werk:​​

waarden zonder wasdraad.png

Visies zijn vaak lang, abstract en moeilijk leesbaar. Daarom hebben we in 2016 onze missie, visies en waarden ondergebracht in een duidelijk en verstaanbaar filmpje dat zegt waar we naartoe gaan en hoe we er gaan geraken.