top of page
Naamloos-1.png

Missie

 

thuiszorg vleminckveld biedt hulp aan huis in de Antwerpse regio, bij zorgbehoevende of sociaal kwetsbare mensen die nood hebben aan ondersteuning in hun dagelijks leven. We willen hiermee de kwaliteit van het leven thuis behouden of verbeteren.  

 

thuiszorg vleminckveld biedt ook zorgopleidingen aan.

 

Visie

 

Onze missie wordt waargemaakt door een ploeg van gedreven vleminckvelders, durvers en doeners die zich verbonden voelen in een warme en open organisatie.

 

Wie verbonden is met thuiszorg vleminckveld vindt het belangrijk dat we:

  • werken in een zelfstandige organisatie, die kwaliteit en duurzaam ondernemen vooropstelt en geen winst nastreeft

  • onze cliënten en vleminckvelders persoonlijk en zonder vooroordeel benaderen en ondersteunen

  • zorg dragen voor het welzijn van  de vleminckvelders en duurzame tewerkstelling bieden aan mensen met zorgpassie

  • de talenten van vleminckvelders inzetten en hen maximaal empoweren in hun werk

  • de zorgverlening afstemmen op de levens- en zorgdoelen van de cliënt

  • creatief inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en groeikansen grijpen waar onze cliënten en vleminckvelders beter van worden.

 

We werken samen met partners die onze visie volgen en we nemen actief deel aan diverse netwerken.

 

Waarden

 

Door te handelen naar de waarden van thuiszorg vleminckveld vormen we een krachtig team. We zijn in de uitoefening van ons werk :

 

open * enthousiast * verbonden * attent * oprecht

waarden zonder wasdraad.png

Visies zijn vaak lang, abstract en moeilijk leesbaar. Daarom hebben we in 2016 onze missie, visies en waarden ondergebracht in een duidelijk en verstaanbaar filmpje dat zegt waar we naartoe gaan en hoe we er gaan geraken.

bottom of page