opleiding tot verzorgende of zorgkundige

wat is de opleiding?

Elk jaar organiseert thuiszorg vleminckveld de opleiding tot verzorgende en zorgkundige.  Gedurende een 10-tal maanden krijg je een intensief opleidingstraject aangeboden van theoretische en praktische lessen. Daarna vinden de stages plaats in de thuiszorg en woonzorgcentra. Nadien kan je met een erkend getuigschrift gaan werken binnen diensten gezinszorg, woonzorgcentra en ziekenhuizen. 

Omdat het beroep verzorgende en zorgkundige een knelpuntberoep is, is er nadien een grote kans op tewerkstelling.

de theorie- en praktijklessen: van eind augustus t.e.m. januari

 • zorg voor de cliënt: je leert de cliënt wassen, verschonen, verplaatsen, eten geven, EHBO en CPR, hoe omgaan met ziektes zoals diabetes, hart- en vaatziekten,…

 • zorg voor woon- en leefklimaat: je krijgt voedingsleer en dieetleer, leert hoe boodschappen te doen, koken, wassen, strijken, onderhoud van de woning, budgetteren,…

 • zorg voor werkomgeving: je leert het zorglandschap kennen, de taken en grenzen van het beroep, beroepsgeheim, werken in team, solliciteren en werknemershouding,...

 • zorg voor omgang met zorgvragers en mantelzorgers: je oefent sociale vaardigheden, leert hoe te communiceren en krijgt een basis van psychologie

 • specifieke zorgsituaties: je leert omgaan met personen met dementie, palliatieve zorgen, psychiatrische problemen, kansarmoede, personen met een beperking,…

 • zorg voor de cursist: je krijgt individuele begeleiding, evaluatie- en feedbackgesprekken, leren leren, opvolging van het leerproces, stagebegeleiding,…

De lessen worden afgestemd op het niveau en tempo van de cursisten. Na dit gedeelte volgt een examen. Als de examens goed verlopen ga je op stage in een woonzorgcentrum en in de thuiszorg.

de stages: van februari t.e.m. juni

Tijdens de begeleide stage zet je je kennis om in de praktijk. Je loopt stage in de thuiszorg en in een woonzorgcentrum.

wat kunnen wij bieden?

 • een kwaliteitsvolle opleiding van ongeveer 10 maanden

 • een voltijdse dagopleiding

 • praktijkgerichte lessen met persoonlijke begeleiding

 • expertise vanuit het werkveld

 • stage in een woonzorgcentrum en/of ziekenhuis en in de thuiszorg

 • bekwaamheidsattest verzorgende/zorgkundige waarmee je kan werken in de thuiszorg en in een woonzorgcentrum of een ziekenhuis

 • een grote kans op tewerkstelling na de opleiding

wie ben jij?

 • je bent empathisch en respectvol

 • je kan goed met mensen omgaan

 • je hebt een passie voor zorg

 • je hebt een goede fysieke en psychische gezondheid

 • je bent gemotiveerd om de opleiding te volgen en nadien aan de slag te gaan in de zorgsector 

startvoorwaarden

 • je hebt geen diploma of specifieke voorkennis nodig

 • je bent medisch geschikt voor de zorgsector

 • je bent ingeschreven als werkzoekende bij de start van de opleiding

 • een basisbeheersing Nederlands schriftelijk en mondeling (niveau 2.4 aanbevolen)

 • 18 jaar zijn/worden in de loop van het cursusjaar

extra voordelen

 • gratis opleiding in samenwerking met VDAB

 • een abonnement van De Lijn of kilometervergoeding

 • vergoeding voor kinderopvang

 • behoud van werkloosheidsvergoeding

praktische informatie: locatie, contactpersonen en inschrijving

 • de lessen vinden plaats bij thuiszorg vleminckveld, Veminckveld 28, 2000 Antwerpen

 • voor de verdeling van de stages wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de woonplaats van de cursisten

 • voor informatie in inschrijvingen voor de opleiding verzorgende/zorgkundige, neem contact op met:

Vleminckveld 28, 2000 Antwerpen

03/213.40.30